6 października 2015. imieniny: Petra, Fryderyka, Artur
"Bajkowe Przedszkole"
 
Od 01.08.2012 roku rozpoczęła się rekrutacja do projektu pod nazwą "Bajkowe Przedszkole" Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków" w partnerstwie z Gminą Smyków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, na podstawie umowy o dofinansowanie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   ...więcej
Młodzi sportowcy z Przyłóg zdobywają puchary
 
Za nami trzeci turniej rozpoczynający nowy sezon rozgrywek Świętokrzyskiej Młodzieżowej Ligi Bilardowej. W rozgrywkach z dużym powodzeniem uczestniczą młodzi bilardziści z UKS Przyłogi, klub działający przy Świetlicy Środowiskowej. Z każdych zawodów wracamy z pucharem, cieszy się opiekun Jerzy Duda. To wspaniali uczniowie, którzy dużo czasu spędzają przy zielonym stole, trenują z dużym zaangażowaniem. Chętnie uczestniczą w wewnątrz klubowych rozgrywkach w 9 i 8 bil. Najlepsi uczestniczą w zawodach wojewódzkich. Są to : Ola Dzięcioł, Bartłomiej Misztal, Paweł Kos, Mateusz Witkowski. Na szczególne wyróżnienie zasługuje najmłodszy zawodnik Wiktor Witkowski uczeń II klasy szkoły podstawowej, który robi duże postępy, nie opuszcza żadnego treningu.  ...więcej
CHARYTATYWNY PIKNIK SPORTOWY
 
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków kolejny raz udowodnili, że nie jest im obojętny los dzieci, które potrzebują pomocy. Tym razem w niedzielne popołudnie na boisku Orlik w Smykowie zorganizowano Charytatywny Piknik Sportowy, dla dwójki chorych dzieci.  ...więcej
Uroczyste podsumowanie projektu " Równe szanse"
 
W dniu 20.06.2012 roku w Szkole Podstawowej w Królewcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ” Równe szanse” pod hasłem „CIĄGLE SIĘ ROZWIJAMY RÓWNE SZANSE MAMY” Gośćmi uroczystości byli: Pan Marszałek Piotr Żołądek- członek Zarządu Województwa, który nadzoruje wdrażanie POKL , oraz Pan dyrektor Jerzy Środa,przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Pawelec, Pani Renata Biegaj – członek Zarządu Powiatu Koneckiego, dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne, radni,oraz licznie zebrani rodzice i dzieci. Więcej na temat realizacji całego projektu można poczytać klikając logo Kapitał Ludzki w zakładce "Równe szanse"  ...więcej
Ogłoszenie dotyczące wniosku na oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym.
 
  ...więcej
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smyków Józefa Śliza.
 
Głównym punktem poniedziałkowej sesji Rady Gminy Smyków było głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu za 2011 rok.   ...więcej
WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH
 
W dniu 26 czerwca 2012 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 w kasie Urzędu Gminy w Smykowie będzie wypłacane stypendium szkolne za msc. styczeń - czerwiec.
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W TECHNOLOGII CYFROWEJ
 
Zapraszamy kobiety w wieku 50-69 lat na badania mammograficzne.   ...więcej
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA
 
Z okazji Dnia Dziecka wszyst­kim dzie­ciom z ca­łe­go ser­ca ży­czy­my uśmiechu na co dzień, speł­niania ma­rzeń, niech Wa­sze ży­cie wy­peł­nia mi­łość, radość i przy­jaźń a ży­cie przy­nie­sie sa­me szczę­śli­we chwi­le.  ...więcej
Ogłoszenie w sprawie bezpłatnej zbiórki zużytych opon i dętek od samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych oraz ciągników i maszyn rolniczych.
 
  ...więcej
Pokazano 181 - 190 z 398
<< Poprzednie   Następne >>