2 września 2015. imieniny: Iza, Stefan, Julian
Uroczyste podsumowanie projektu " Równe szanse"
 
W dniu 20.06.2012 roku w Szkole Podstawowej w Królewcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ” Równe szanse” pod hasłem „CIĄGLE SIĘ ROZWIJAMY RÓWNE SZANSE MAMY” Gośćmi uroczystości byli: Pan Marszałek Piotr Żołądek- członek Zarządu Województwa, który nadzoruje wdrażanie POKL , oraz Pan dyrektor Jerzy Środa,przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Pawelec, Pani Renata Biegaj – członek Zarządu Powiatu Koneckiego, dyrektorzy szkół, grono pedagogiczne, radni,oraz licznie zebrani rodzice i dzieci. Więcej na temat realizacji całego projektu można poczytać klikając logo Kapitał Ludzki w zakładce "Równe szanse"  ...więcej
Ogłoszenie dotyczące wniosku na oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym.
 
  ...więcej
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smyków Józefa Śliza.
 
Głównym punktem poniedziałkowej sesji Rady Gminy Smyków było głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu za 2011 rok.   ...więcej
WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH
 
W dniu 26 czerwca 2012 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 w kasie Urzędu Gminy w Smykowie będzie wypłacane stypendium szkolne za msc. styczeń - czerwiec.
BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W TECHNOLOGII CYFROWEJ
 
Zapraszamy kobiety w wieku 50-69 lat na badania mammograficzne.   ...więcej
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA
 
Z okazji Dnia Dziecka wszyst­kim dzie­ciom z ca­łe­go ser­ca ży­czy­my uśmiechu na co dzień, speł­niania ma­rzeń, niech Wa­sze ży­cie wy­peł­nia mi­łość, radość i przy­jaźń a ży­cie przy­nie­sie sa­me szczę­śli­we chwi­le.  ...więcej
Ogłoszenie w sprawie bezpłatnej zbiórki zużytych opon i dętek od samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych oraz ciągników i maszyn rolniczych.
 
  ...więcej
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków
 
Odbywają się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków. Mieszkańcy poszczególnych sołectw podczas konsultacji mogą zapoznać się z projektem Studium. W nieprzekraczalnym terminie do 05 czerwca mogą zgłaszać swoje uwagi w Urzędzie Gminy w Smykowie.
NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA Z FESTIWLU MUZYKI LUDOWEJ I GÓRALSKIEJ
 
Piękne podsumowanie projektu pt." Smykałki śpiewają świat rozweselają" mogliśmy podziwiać w niedzielę 27 maja. Dopisała pogoda i mieszkańcy gminy Smyków, którzy bardzo licznie przybyli na festiwal. Mogliśmy podziwiać naszych rodzimych artystów małych i dużych jak również zespoły które wystąpiły gościnnie. Wspaniale przygotowane widowisko obrzędowe " Pieczenie chleba" pozostawił we wszystkich widzach niezapomniane wrażenia.  ...więcej
Dzieci uczęszczające do Świetlic Środowiskowych w Miedzierzy i w Przyogach nie zapomniały o swoich mamach w dniu ich wielkiego święta
 
W sobotę 26 maja 2012 w Świetlicach środowiskowych w Miedzierzy i Przyłogach odbyły się piękne uroczystości z okazji Dnia Matki.  ...więcej
Pokazano 181 - 190 z 395
<< Poprzednie   Następne >>