31 sierpnia 2016. imieniny: Izabela, Rajmund, Bohdan
ZAEBRANIA SOŁECKIE - SOŁECTWO SALATA
 
Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Salata na zebranie wiejskie w dniu 13 września 2014 roku o godzinie 16.00. Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa.   ...więcej
XXVIIISesja Rady Gminy Smyków
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Smyków w dniu 04 września 2014 roku /czwartek/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie   ...więcej
ZAEBRANIA SOŁECKIE - SOŁECTWO SMYKÓW
 
Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Smyków na zebranie wiejskie w dniu 7 września 2014 roku o godzinie 18.00. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna).   ...więcej
ZAEBRANIA SOŁECKIE - SOŁECTWO KOZÓW
 
Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa Kozów na zebranie wiejskie w dniu 7 września 2014 roku o godzinie 16.00. Zebranie odbędzie się w budynku OSP Kozów.  ...więcej
DOŻYNKOWE ŚWIĘTOWANIE
 
Za nami ósme Dożynki Gminne. Tegoroczne świętowanie podobnie jak w latach poprzednich rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Miedzierzy o godz. 13.00.   ...więcej
Bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 
W dniu 28 sierpnia w Urzędzie Gminy w Smykowie w godzinach od 9.30 do 14.30 odbędą się bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania DOTACJI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH  ...więcej
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
  ...więcej
ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Smyków i odwiedzających naszą gminę gości, na Dożynki Gminne, które odbędą się 17 sierpnia 2014 roku przy Zespole Szkół w Miedzierzy  ...więcej
INWESTUJEMY W RODZINĘ - Program „Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków”
 
Wójt Gminy Smyków informuje, iż na podstawie Uchwały Nr 229/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 23 czerwca 2014r. zostały podjęte działania zmierzające do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Smyków poprzez opracowanie i przyjęcie programu pn.: „Rodzina 3 PLUS w gminie Smyków”.   ...więcej
Rekrutacja do Punktów Przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015.
 
Rekrutacja do publicznych punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Smyków, na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na nowych zasadach, określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), która weszła w życie 18 stycznia tego roku.   ...więcej
Pokazano 181 - 190 z 498
<< Poprzednie   Następne >>